Pumper og rørsystemer.

Home / Pumper og rørsystemer.

Indenfor kemisk industri, biogas og landbrug ydes assistance til optimalt valg og konstruktion af beholdere, pumper og rørsystemer.

  • Valg af teknisk og økonomisk optimal pumpetype til besværlige eller korrosive medier.
  • Dimensionering og styrkeberegning af beholdere og rørsystemer.
  • Dimensionering af afspærrings og reguleringsventiler.
  • Materialevalg til korrosive og slidende medier.
  • Bestandighedsanalyse af tætninger og elastomerer.
  • Dimensionering af sikkerhedsventiler og sprængplader.